Policja.pl

Zadania Biura wywiadu i Informacji Kryminalnych

Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych administruje danymi zgromadzonymi w systemach informacyjnych oraz wspomaga podmioty policyjne i pozapolicyjne w zwalczaniu przestępczości poprzez udostępnianie informacji kryminalnych ze zgromadzonych zasobów.


Do zadań Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych należy w szczególności:

 • obsługa informacyjna realizowana na rzecz podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych w zakresie danych KSIP;
 • zapewnienie organizacyjnych możliwości korzystania przez komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej z systemów informacyjnych;
 • wykonywanie operacyjnych analiz kryminalnych na potrzeby postępowania w sprawach o zasięgu krajowym lub o szczególnym stopniu skomplikowania;
 • opracowywanie strategicznych analiz kryminalnych dotyczących zagrożeń przestępczością o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 • koordynowanie działań werbunkowych;
 • wspieranie działań komórek właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;
 • wykonywanie obowiązku informacyjnego, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280, z późn. zm.);
 • wykonywanie obowiązków w zakresie konsultacji wizowych z przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.);
 • wykonywanie zadań centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w zakresie administrowania danymi;
 • wykonywanie zadań:
  • centralnego punktu dostępu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym,
  • Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2015 roku,  poz. 1930),
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w zakresie właściwości biura.
Powrót na górę strony