Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dopalacze kradną życie

29 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podpisano Pakt Społeczny przeciwko dopalaczom, którego celem jest koordynacja działań mających na celu walkę z tymi niebezpiecznymi substancjami. Zainicjowana została również akcja społeczna „Dopalacze kradną życie”. W inicjatywę włączyli się m.in. przedstawiciele Policji, organizacji pozarządowych, mediów i samorządów.

Policja od wielu lat zwalcza nielegalny obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, ale także prowadzi działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie uzależnieniom od tzw. dopalaczy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Policjanci prowadzą zajęcia edukacyjne z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pedagogami, pracownikami placówek oświatowych. Poszukujemy także nowych form dotarcia do młodych ludzi. W działaniach profilaktycznych wykorzystujemy narzędzia aktywizujące młodzież, m.in. film, teatr, happeningi, konkursy, akcje społeczne. Twórcza profilaktyka, jak również profilaktyka rówieśnicza są odpowiedzią Policji na zmieniające się tendencje i potrzeby społeczne. Przykładem jest ruszająca właśnie w ramach kampanii „Dopalacze kradną życie” na portalach społecznościowych akcja „PaT Life’s Challenge”, która zachęca młodych ludzi do dzielenia się swoimi pozytywnymi doświadczeniami życiowymi, pokazując tym samym wartość życia z pasją bez używek. „PaT Life,s Challenge” jest elementem realizowanego od ponad 10 lat programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

Wyniki prowadzonych od wielu lat badań dotyczących m.in. dostępności środków odurzających pokazują, jak ważne są dla młodego człowieka pozytywne relacje w środowisku rówieśniczym oraz bezpośrednia rozmowa z dorosłymi, u których może znaleźć wsparcie w trudnych sytuacjach. Dlatego Policja podczas organizowanych w całym kraju debat zaprasza do takiego dialogu młodzież oraz przedstawicieli instytucji, organizacji i ruchów społecznych.

Podczas trwających wakacji działania zapobiegawcze Policji niewątpliwie będą skupiały się na kontroli miejsc letniego wypoczynku młodzieży, ale także na realizacji przedsięwzięć profilaktycznych podczas innych wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich. Przykładowo na XXI Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą prowadzone są działania w ramach punktów „Sprawdź promile”, w których oprócz działań kontrolnych, policjanci rozmawiają na temat szkodliwości oraz konsekwencji prawnych posiadania i wprowadzania do obrotu narkotyków. Ponadto, na terenie Przystanku funkcjonuje miasteczko prewencyjne, wraz z kinem profilaktycznym.

Obszar środków odurzających jest priorytetem dla profilaktyki społecznej w Policji, co zostało ujęte w koncepcji działań w tym zakresie. Ponadto na przestrzeni 5 lat utworzono nowe wyodrębnione struktury na szczeblu KGP, wojewódzkim, powiatowym i miejskim zajmujące się zwalczaniem przestępczości tej kategorii. W efekcie tych działań od 1 stycznia do 15 lipca 2015 r. w zakresie „walki z dopalaczami” Policja wszczęła 1137 postępowań przygotowawczych w oparciu o różne kwalifikacje prawne. Tylko w lipcu zabezpieczono 79,8 kg nn. substancji oraz 8343 sztuk różnych opakowań. We wszystkich garnizonach Policji przeprowadzono działania, w wyniku których zatrzymano 176 osoby.

Podpisanie Paktu społecznego przeciwko dopalaczom przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezarego Popławskiego jest wyrazem zaangażowania Policji w budowanie koalicji na rzecz walki z tym szkodliwym społecznie zjawiskiem. W ramach akcji „Dopalacze kradną życie” zrealizowany został materiał filmowy: „Taki jesteś mocarz”, który będzie emitowany w TVP, został również umieszczony na stronach internetowych, m.in. na stronie www.msw.gov.pl oraz policja.pl, skąd może zostać pobrany i bezpłatnie udostępniany.

Powrót na górę strony