Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne szkolenia antyterrorystyczne

W dniu 14 października w Warszawie z inicjatywy Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP odbyło się szkolenie dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

W spotkaniu przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji szczebla wojewódzkiego, którzy na dalszym etapie będą realizować szkolenia kaskadowe dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych w całym kraju. Przedsięwzięcie to wynika z „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”, który nakłada na Policję obowiązek „prowadzenia działalności profilaktycznej ukierunkowanej na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym”.

Na I etapie szkolenie przeprowadzili eksperci z Biura Operacji Antyterrorystycznych, Centralnego Biura Śledczego Policji, Głównego Sztabu Policji oraz Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji. Podczas spotkania poruszano temat samego zjawiska terroryzmu, jak również procedur, które należy zastosować w przypadku zagrożenia terrorystycznego, m.in.: wtargnięcia napastnika, uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego czy otrzymania podejrzanej przesyłki.

W 2015 r. zostanie przeprowadzone szkolenie kaskadowe dla policjantów z KPP/KRP, którzy są dedykowani do przeprowadzenia zadania w placówkach oświatowych w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Więcej informacji oraz materiały szkoleniowe mozna znaleźć na stronie http://www.antyterroryzm.gov.pl/.

 

Pliki do pobrania

  • 85.9 KB
Powrót na górę strony