Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca przedsięwzięcia profilaktycznego zorganizowanego w dniu 20 sierpnia br. w Rakowie


         W dniu 20 sierpnia br. przedstawiciel Biura Prewencji KGP uczestniczył w przedsięwzięciu profilaktycznym pn. „Baw się razem z nami wesoło i bezpiecznie – Piechotą do lata” zorganizowanym w podkieleckim Rakowie przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach we współpracy z Marszałkiem Województwa, Wojewodą, Wojewódzką Radą BRD, Państwową Inspekcją Pracy, Odziałem Regionalnej KRUS, Kuratorem Oświaty, Komendą Straży Pożarnej, Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz przedstawicielami wszystkich instytucji i podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie województwa świętokrzyskiego.

         Była to już VI edycja przedsięwzięcia. Za każdym razem spotka się z dużym zainteresowaniem gminnych władz samorządowych. Do tej pory wzięło w niej udział ponad 60 jednostek samorządowych, które zapewniły około 20 tys. dzieciom nie tylko opiekę i odpoczynek, ale także edukację z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w miejscu zamieszkania. Przesłaniem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieciom na takie sytuacje życiowe w których należy zadbać o własne bezpieczeństwo i wskazanie im sposobu jak należy to uczynić.

         Inicjatywa skierowana jest do lokalnych społeczności na organizację najbardziej atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci pozostawionych bez opieki w czasie letnich prac polowych. Wyzwala ona nowe pomysły na koordynację letniego odpoczynku i zapewnia dzieciom bezpieczny odpoczynek. Podczas przeprowadzanej imprezy plenerowej zaprezentowane zostały ciekawe pomysły na zagospodarowanie czasu dzieciom, które nie wyjeżdżają na zorganizowany odpoczynek.

         W imprezie plenerowej na terenie obiektu szkolnego w Rakowie uczestniczyło ok. 700 dzieci i młodzieży z terenu całego województwa. Dla dzieci zorganizowane były gry, zabawy, pokazy, turnieje. Policjanci zorganizowali dla najmłodszych wiele konkursów, podczas których dzieci mogły wykazać się znajomością zasad ruchu drogowego czy też wiedzą z zakresu bezpiecznego zachowania się, kiedy w pobliżu jest pies. Układały też rymowanki i piosenki na temat bezpieczeństwa. W konkursie plastycznym miały możliwość wskazać codzienne zagrożenia czyhające na nich w domu, czy na podwórku. Olbrzymie zainteresowanie wykazało najmłodsze pokolenie podczas pokazów tresury psów służbowych.

         Przedstawiciele Ratownictwa z Polskiego Czerwonego Krzyża uczyli jak należy udzielać pierwszej pomocy, funkcjonariusze Straży Pożarnej przedstawiali zasady bezpiecznego zachowania na wodzie, natomiast o zasadach bezpiecznego zachowania się w gospodarstwie domowym informowali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

         Powyższe przedsięwzięcie profilaktyczne jest bardzo cenną inicjatywą z uwagi na fakt, że zorganizowane zostało dla dzieci, które nie mają możliwości spędzać wakacji poza domem. Ponadto w okresie miesiąca wakacyjnego, jakim jest sierpień, w imprezie plenerowej uczestniczyło ponad 700 dzieci i młodzieży z terenu całego województwa, co oznacza, że jest to niewątpliwie atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu dla dzieci pozostawionych bez opieki w czasie letnich prac polowych. W przedsięwzięcie zaangażowane były wszystkie instytucje i podmioty realizujące zadania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z całego województwa świętokrzyskiego.

 

Powrót na górę strony