Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci 116111

 

 „Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci 116 111”
 
 
6 listopada br. został uruchomiony pierwszy bezpłatny, ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, którego obsługą zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje.
Linia 116 111 obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach, udzielać im profesjonalnej porady w kryzysowych sytuacjach. Konsultanci telefonu zaufania 116 111 będą współpracowali z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzić będą interwencje w sprawach dzieci. W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci telefonu 116 111 będą inicjowali interwencję policyjną zgodnie z procedurą wypracowaną w ramach współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji a Fundacją.W pierwszym okresie działania telefonu zaufania 116 111 dzieci i młodzież będą mogli korzystać z niego od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00.
Grupa numerów 116, tj. 116 000 (numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci) 116 111 (telefon zaufania dla dzieci i młodzieży) i 116 123 (telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych) to grupa ogólnoeuropejska bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej. Telefon zaufania dla dzieci 116 111 uruchomiony został przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Policji.
Polska uruchamia linię 116 111 jako piąty kraj w Unii Europejskiej. Telefon działa już pod tym numerem w Czechach, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech.
 
 
 
 
 
 
Opracowano:
w Wydziale ds. Nieletnich, Patologii Profilaktyki Biura Prewencji KGP

 

Powrót na górę strony