Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja w Warszawie – Miedzeszynie

W dniach 02-03 grudnia br. przedstawiciel Biura Prewencji KGP uczestniczył w konferencji nt. „ Opracowanie zasad współpracy międzyresortowej na poziomie środowisk lokalnych w celu pomocy dziecku i rodzinie w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego, w tym w świetlicach socjoterapeutycznych”, która odbyła się w Warszawie – Miedzeszynie.

W dniach 02-03 grudnia br. przedstawiciel Biura Prewencji KGP uczestniczył w konferencji nt. „ Opracowanie zasad współpracy międzyresortowej na poziomie środowisk lokalnych w celu pomocy dziecku i rodzinie w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego, w tym w świetlicach socjoterapeutycznych”, która odbyła się w Warszawie – Miedzeszynie. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Komenda Główna Policji. Do udziału w seminarium i warsztatach zostali zaproszeni między innymi przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży.
 

Policjanci z 10 jednostek z terenu kraju mieli możliwość udziału w wypracowywaniu standardów interdyscyplinarnej współpracy w środowiskach lokalnych służącej poprawie sytuacji dzieci z problemami w zachowaniu społecznym. Aktywnie uczestniczyli w warsztatach: pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy Ośrodków Opieki Społecznej, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.
Przedstawiciele poszczególnych resortów wspólnie wypracowywali dokument opisujący zasady efektywnej współpracy przy tworzeniu koalicji na rzecz dobra dzieci na poziomie lokalnym.
 

Policjanci Wydziałów Prewencji Komend Wojewódzkich Policji w sposób niezwykle zaangażowany, z wielką otwartością i troską podeszli do tematu seminarium wyrażając tym samym przekonanie, że Policja jest chętna do nawiązywania współpracy z innymi podmiotami i niesienia pomocy potrzebującym, zwłaszcza dzieciom.
 

Powrót na górę strony