Kolej na bezpieczeństwo - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Kolej na bezpieczeństwo

Od stycznia br. rozpoczęła się kampania profilaktyczna dotycząca bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

W ramach omawianego przedsięwzięcia opracowane zostały przy współpracy PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z innymi przewoźnikami oraz Biurem Prewencji KGP plakaty informujące podróżnych korzystających z transportu kolejowego o podstawowych zasadach bezpieczeństwa jakie należy zachować, aby nie stać się potencjalną ofiarą przestępstwa czy wykroczenia oraz książeczki - kolorowanki przeznaczone dla dzieci powyżej lat trzech, które wykorzystywane będą m.in. przez policyjnych specjalistów ds. prewencji kryminalnej jako materiał edukacyjny podczas przeprowadzanych w placówkach oświatowych pogadanek na temat bezpieczeństwa.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach zadania nr 10 ”Harmonogramu prac Centralnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych na rok 2008”. Materiały przesłane zostały do jednostek Policji za pośrednictwem Przewodniczących Wojewódzkich/Stołecznego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

Powrót na górę strony
Polska Policja