Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biuro Prewencji KGP na obchodach XX-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Współpraca Policji i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, mająca na celu poprawę porządku publicznego i bezpieczeństwa, a także zapobieganie przestępczości oraz innym zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży nawiązana została 16 stycznia 2007 roku. Porozumienie Stron obejmuje w szczególności inicjowanie, koordynowanie oraz organizowanie działań kształtujących nawyki poszanowania prawa przez dzieci i młodzież, popularyzowanie aktywnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego. W ramach wspólnych działań popularyzowane i realizowane są ponadto programy edukacyjno-informacyjne na temat zagrożeń oraz sposobów ich unikania oraz przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie przestrzegania prawa.

Korzystając z zaproszenia przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm. Michała Budkiewicza oraz hm. Artura Nowaka przedstawiciele Biura Prewencji uczestniczyli w obchodach jubileuszowego XX zlotu ZHR odbywających się w Koronowie, położonym w przepięknej okolicy jeziora Lipkusz na granicy Doliny Brdy i Pojezierza Krajeńskiego i mieli okazję przyjrzeć się organizacji i zmaganiom harcerzy i harcerek.

Obchody XX-lecia, w których wzięło około 3500 harcerzy i harcerek, a także innych polskich i zagranicznych organizacji harcerskich oraz skautowych, trwały cały tydzień. W ramach zlotu organizatorzy zaprezentowali dorobek i kunszt ZHR oraz innych środowisk harcerskich, prezentując m.in.: pokazy multimedialne i wystawy związane z historią harcerstwa i Polski, turnieje i igrzyska sportowe oraz koncert „Letni wieczór poezji śpiewanej w Bydgoszczy". W ramach akcji "Bez znajomości przeszłości nie można ani sensownie żyć dzisiaj, ani budować przyszłości" organizowane były spotkania z ekspertami - historykami oraz przewodnikami turystycznymi, a także happeningi, prowadzone przez kilkaset harcerek i harcerzy w centralnych miejscach miasta, w trakcie których uczestnicy zachęcali przebywających w tym czasie mieszkańców i turystów do lepszego poznawania swojej historii. Obchody XX-lecia uświetniły także: Turniej mistrzów technik harcerskich, turniej drużyn puszczańskich, gry dla drużyn wewnątrz gniazd, turnieje między gniazdami, turnieje i gry indywidualne oraz wspólne warsztaty metodyczne.

Powrót na górę strony