Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

18 września br. o godz. 11.00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W tym roku była to już jej kolejna, IX edycja. Inicjatorem i koordynatorem kampanii jest poznańskie Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz fundacja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Po raz trzeci kampanię honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji. Ponadto kampanię objęli patronatem: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Tenisa Stołowego.

Kampania adresowana jest głównie do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, ich rodziców oraz nauczycieli, a także kierowców oraz sprzedawców napojów alkoholowych. W działania w tegorocznej edycji włączyło się ponad 900 samorządów, stąd kampania ta jest jedną z kampanii profilaktycznych docierających do największej liczby odbiorców w Polsce.


Celem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest propagowanie trzeźwości oraz promowanie wśród młodych ludzi bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki - alkohol, narkotyki, tytoń oraz przemocy. Kampania przebiegała bardzo żywiołowo w gminach, w każdej szkole i świetlicy praktycznie w inny sposób Odbywały się różnego rodzaju konkursy, festyny, happeningi, zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, itp., których wspólnym mianownikiem było promowanie bezpiecznego stylu życia bez uzależnień. Każdego roku w kampanię angażują się znani sportowcy jako wzór do naśladowania dla młodych ludzi. W tegorocznej kampanii jej sportowcem jest Monika Pyrek, złota medalistka w skoku o tyczce w Pekinie.


Policjanci czynnie włączali się w te inicjatywy, prowadząc z młodzieżą zajęcia edukacyjne na tematy związane z bezpieczeństwem, unikaniem zagrożeń i profilaktyką uzależnień, a także prowadzili skomasowane działania na drogach, mające uwrażliwić kierowców, że jazda za kółkiem jest możliwa tylko dla tych zachowujących „trzeźwy umysł”. Do szkół i zaangażowanych samorządów trafiły ulotki i broszury (opiniowane przez Biuro Prewencji KGP), dotyczące współczesnych zagrożeń.


W uroczystości finałowej 18 września br. udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Tenisa Stołowego, a także dzieci nagrodzone w kampanijnych konkursach, ich rodzice, nauczyciele, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast z całej Polski, w sumie blisko 300 osób. Komendę Główną Policji reprezentował Dyrektor Biura Prewencji, p. insp. Michał Czeszejko – Sochacki, który od organizatorów odebrał pamiątkową statuetkę dla Komendanta Głównego Policji z podziękowaniem za włączenie się Policji w przedsięwzięcia w ramach kampanii. W uroczystości finałowej wziął także udział radca Biura Ruchu Drogowego KGP, mł. insp. Marek Konkolewski oraz ekspert Biura Prewencji KGP, kom. Dorota Dąbrowska – Babor. Uroczystość uświetnił p. Maciej Kurzajewski, dziennikarz sportowy, który poprowadził finał, żywo komentując osiągnięcia zwycięzców.


Podczas finałowych uroczystości laureaci konkursów organizowanych w ramach kampanii otrzymali atrakcyjne nagrody, m.in.: laptopy, wieże stereo, aparaty cyfrowe, a ich opiekunowie i wychowawcy dyplomy i gratulacje. Wręczone zostały także stypendia przyznane dla wyróżniających się gimnazjalistów.


Jak określił koordynator kampanii, p. Piotr Adamski: ”Mówimy wprost: życie bez używek to nie sztywniactwo i nuda, lecz dobra zabawa i inwestycja we własną przyszłość”.
Więcej informacji o kampanii dostępnych jest na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl .
 

Powrót na górę strony