Aktualności

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomiszczenia te muszą odpowiadać

Powrót na górę strony