Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

116 123 – Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Netia S.A. uruchomił od 18 stycznia br. pierwszą bezpłatną, ogólnopolską Poradnię Telefoniczną 116 123 dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00 pod bezpłatnym numerem telefonu 116 123 dyżurować będą specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Działalność Poradni Telefonicznej 116 123 będzie obejmowała następujące formy pomocy dla osób doświadczających kryzysu osobistego:

• prowadzenie telefonicznych konsultacji dla osób potrzebujących wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
• rozwijanie i udostępnianie systemu skierowania osób korzystających z pomocy telefonicznej do lokalnie działających specjalistów i instytucji wspierających w celu kontynuacji pomocy;
• prowadzenie internetowych działań informacyjnych i edukacyjnych wspierających interwencje kryzysowe.

Działalność Poradni rozpoczyna się od 8-godzinnej dostępności (w godzinach 14.00 - 22.00) 5 dni w tygodniu. W dalszym etapie, po zebraniu doświadczeń i zbudowaniu koalicji oraz zaplecza finansowego planuje się zwiększyć dostępność do 24 godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Etap ten poprzedzi ewaluacja jakości pracy, a także monitoring potrzeb (liczba prób połączenia się z numerem podczas zajętej linii).

Numer 116 123 jest jednym z trzech bezpłatnych numerów powstałych z inicjatywy Komisji Europejskiej o charakterze społecznym, identycznych w całej Europie, rozpoczynających się prefiksem 116. Do tej pory w Polsce uruchomiono dwa projekty 116: 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz 116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka prowadzony przez Fundację Itaka.

Polska jest jednym z pierwszych krajów członkowskich Unii Europejskiej, który zgodnie z dyrektywami UE (Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na "116" na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym notyfikowana, jako dokument nr C/2007/249) uruchomił wszystkie 3 numery 116 na swoim terenie.
 

Powrót na górę strony