Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych 2010

W dniu 25 maja br. Komendant Główny Policji podpisał z Ministrem Sportu i Turystyki, Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej Porozumienie w sprawie uruchomienia telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Telefon kolejny raz będzie służył pomocą obcokrajowcom w sezonie wakacyjnym.

Przedsięwzięcie rusza 1 czerwca br., a zakończy się 30 września br. W ramach inicjatywy funkcjonować będą dwa numery telefonów: 800 200 300 z sieci stacjonarnej i 608 599 999 z sieci komórkowych. Należy podkreślić, iż są one analogiczne do tych jakie funkcjonowały w minionych latach w ramach tego przedsięwzięcia.
Osoby dyżurujące przy infolinii w powyżej wskazanym okresie każdego dnia w godz. od 10.00 do 22.00 będą pomagać cudzoziemcom w spokojnym i bezpiecznym wypoczynku na terenie Polski. Będzie można się z nimi porozumieć w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Operatorzy doradzać będą w sytuacjach wymagających szeroko pojętych interwencji służb publicznych lub adekwatnie do potrzeb skontaktują pokrzywdzonych z kompetentnym podmiotem, w tym z dyżurnymi jednostek Policji na terenie całego kraju. Każda dzwoniąca osoba otrzyma profesjonalną i pełną informację o służbach ratunkowych, numerach telefonów alarmowych oraz porady, jak zachować się w czasie kolizji lub wypadku drogowego, jak powinna postępować w przypadku, kiedy stanie się ofiarą przestępstwa, czy zdarzenia losowego zagrażającego jej, innym osobom lub mieniu.

Kilkuletnie doświadczenia pokazują, że „Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych” niesie nieocenioną pomoc zarówno obcokrajowcom, jak i obywatelom Polski, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej interwencji ze strony Policji. Infolinia w okresie wzmożonego ruchu turystycznego stanowi również wsparcie dla terenowych jednostek Policji, szczególnie w sytuacjach konieczności kontaktu lub udzielenia pomocy osobom, z którymi ze względu na barierę językową dialog jest utrudniony.

Należy podkreślić, iż „Telefon Bezpieczeństwa” w okresie wzmożonego, wakacyjnego ruchu turystycznego uruchamiany jest w Polsce od 2002 roku, stanowi swego rodzaju odpowiedź naszego kraju na otwarcie unijnych granic oraz wizyty zagranicznych podróżnych w okresie wakacyjnym. Ta wspólna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Polskiej Organizacji Turystycznej i Policji to również element kształtowania wizerunku Polski jako kraju otwartego i przyjaznego podróżnym.
 

Powrót na górę strony