Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IV Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży

Organizatorzy akcji zwracają uwagę na problem sprzedaży wyrobów tytoniowych młodym ludziom. Od 15 listopada wejdzie w życie ustawowy obowiązek umieszczania w każdym punkcie sprzedaży wyrobów tytoniowych widocznej i czytelnej informacji: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18”. Ponownie w działania włączyli się policjanci - będą informować sprzedawców wyrobów tytoniowych o przysługujących im prawach i konsekwencjach łamania przepisów.

Program został objęty honorowym patronatem Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Waldemara Jarczewskiego. Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18! jest największą w Polsce akcją zapobiegającą dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. Dla Policji STOP18! jest bardzo istotny, wpisuje się bowiem w nurt działań profilaktycznych, które mają na celu ochronę szeroko rozumianego dobra małoletnich. Palenie tytoniu przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, jest niewątpliwie zachowaniem naruszającym przyjęte w naszym kraju normy społeczne. Program został wpisany także na listę inicjatyw wspierających rządowy program „Razem Bezpieczniej”. Realizowany jest przez promowanie przepisów prawa dotyczących między innymi zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych małoletnim. Ma na celu również uświadomienie sprzedawców, że mają prawo żądać dokumentów potwierdzających pełnoletniość osoby, która chce kupić papierosy.

Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Mariola Gosławska podkreśliła, że wspólne działania Policji, Straży Miejskiej, Związku Harcerstwa Polskiego i wszystkich Koalicjantów Programu, którym nieobce jest dobro najmłodszych, z pewnością przyniosą wymierne efekty w postaci zwiększenia świadomości prawnej sprzedawców, co przełoży się na zwiększenie przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych najmłodszym.

W IV Ogólnopolskim Dniu Odpowiedzialnej Sprzedaży funkcjonariusze ze wszystkich komend miejskich i powiatowych będą informować sprzedawców wyrobów tytoniowych o przysługujących im prawach i konsekwencjach łamania przepisów. Policjanci wspólnie ze strażnikami odwiedzą sprzedawców, którzy sprzedają wyroby tytoniowe. Skoncentrują się na działaniach edukacyjnych, mających na celu uświadamianie i przypominanie sprzedawcom o zakazie sprzedaży tych produktów małoletnim.

Mundurowi przypomną także o prawie, które pozwala sprzedawcy żądać dokumentu potwierdzającego pełnoletniość nabywcy. Okazuje się, że sprzedawcy często nie zdają sobie sprawy, iż za sprzedaż wyrobów tytoniowych niepełnoletnim grozi kara grzywny.

Informujemy, że od 15 listopada br. wejdzie w życie ustawowy obowiązek umieszczania w punkcie sprzedaży widocznej i czytelnej informacji: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”. Sprzedaż wyrobów tytoniowych małoletnim lub nieumieszczenie powyższej informacji będzie wykroczeniem podlegającym karze grzywny do 2000 zł.

Więcej informacji na temat Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18! można znaleźć na stronie internetowej www.stop18.pl.

Ponadto w ramach tegorocznej edycji Programu uruchomiona została specjalna strona internetowa, na której anonimowo można zgłaszać punkty handlowe, co do których istnieją „podejrzenia”, że łamią one prawo w tym obszarze, tj. sprzedają wyroby tytoniowe małoletnim – www.sklepdokontroli.pl.

Powrót na górę strony