Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz sposobu

Powrót na górę strony