Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2010 r.

15 września br. o godz. 11.00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się finał X-ej edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz fundacja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Po raz czwarty kampanię honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji. Ponadto honorowym patronatem kampanię objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Tenisa Stołowego.

Kampania adresowana jest głównie do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, ich rodziców oraz nauczycieli, a także kierowców oraz sprzedawców napojów alkoholowych. W działania w tegorocznej edycji włączyła się rekordowa liczba samorządów, bo aż 1015.

Celem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest propagowanie trzeźwości oraz promowanie wśród młodych ludzi bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz sportu jako alternatywy wobec przemocy, sięgania po używki - alkohol, narkotyki oraz wyroby tytoniowe. Tegoroczna kampania przebiegała w gminach bardzo żywiołowo, w każdej szkole i świetlicy praktycznie w inny sposób. Odbywały się różnego rodzaju konkursy, festyny, happeningi, zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, itp., których wspólnym mianownikiem było promowanie bezpiecznego stylu życia bez agresji i uzależnień. Każdego roku w kampanię angażują się znani sportowcy jako wzór do naśladowania dla młodych ludzi. W tegorocznej kampanii takim sportowcem jest Maja Włoszczowska, złota medalistka w kolarstwie górskim.

Policjanci w całej Polsce czynnie włączali się w te inicjatywy, prowadząc z młodzieżą zajęcia edukacyjne na tematy związane z bezpieczeństwem, unikaniem zagrożeń i profilaktyką uzależnień, a także prowadzili działania na drogach, mające uwrażliwiać kierowców, że jazda za kółkiem jest możliwa tylko dla tych zachowujących „trzeźwy umysł”. Do szkół i zaangażowanych samorządów trafiły ulotki i broszury współredagowane przez Biuro Prewencji oraz Biuro Ruchu Drogowego KGP, dotyczące współczesnych zagrożeń oraz bezpieczeństwa na drogach.

W uroczystości finałowej udział wzięły nagrodzone w organizowanych w ramach kampanii konkursach dzieci wraz z rodzicami, opiekunami, przedstawicielami szkół oraz władz lokalnych z różnych stron Polski. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całość uroczystości urozmaiciły występy taneczno – wokalne młodych wykonawców. Komendę Główną Policji reprezentował Dyrektor Biura Ruchu Drogowego, p. insp. Marek Fidos, który od organizatorów odebrał pamiątkową statuetkę z podziękowaniem dla Komendy Głównej Policji za włączenie się Policji w przedsięwzięcia w ramach kampanii. W uroczystości udział wzięła także p. Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP, mł. insp. Mariola Gosławska, która jako członek honorowy została powołana do 17 – osobowej kapituły „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz ekspert tego Wydziału, nadkom. Dorota Dąbrowska. Ideą kapituły jest promocja aktywnych pełnomocników i koordynatorów ds. uzależnień, a także popularyzacja ciekawych działań profilaktycznych. Jej członkowie będą także doradzali organizatorom kampanii w procesie przygotowywania kolejnych jej edycji.

Podczas finałowych uroczystości laureaci konkursów organizowanych w ramach kampanii, jak co roku, otrzymali atrakcyjne nagrody, m.in.: laptopy, wieże stereo, a ich opiekunowie i wychowawcy dyplomy i gratulacje. Wręczone zostały także stypendia przyznane dla wyróżniających się gimnazjalistów.

Więcej informacji o kampanii dostępnych jest na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl

 

Powrót na górę strony