Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe ”Rola Policji w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych”

W dniach 27 – 28 kwietnia 2011 r. z inicjatywy Biura Prewencji KGP w MCSSP Centrum Szkolenia Policji w Legionowie miało miejsce seminarium szkoleniowe dla policjantów koordynujących działania Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych. W seminarium uczestniczyli koordynatorzy tego zagadnienia z wszystkich komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, kierownicy jednostek/komórek wodnych z tych garnizonów oraz przedstawiciele szkół policyjnych. Ponadto, w seminarium udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Powyższe seminarium było jednym z etapów przygotowywania się Policji do zabezpieczenia zbliżającego się sezonu letniego, podczas którego następuje zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji związanych z wypoczynkiem na różnego rodzaju akwenach. Uczestnicy seminarium zapoznali się z Raportem na temat zapewnienia bezpieczeństwa na wodach przygotowanym przez MSWiA oraz analizą utonięć za lata 2005-2010. W trakcie dyskusji wymieniano doświadczenia oraz diagnozowano problemy występujące podczas pełnienia tego rodzaju służby. Korzystając z udziału w spotkaniu przedstawicieli WOPR omówiono zasady współdziałania pomiędzy WOPR-em a Policją, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych.

Na zakończenie uczestnicy zgodnie stwierdzili, że pełnienie służby, głównie patrolowej, na wodach i terenach przywodnych jest konieczne przez cały rok ze szczególnym nasileniem w okresie wakacyjnym, nie tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom oraz ich mieniu podczas wypoczynku, ale również w celu przeciwdziałania zachowaniom skierowanym przeciwko przepisom o ochronie przyrody.
 

Powrót na górę strony