Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty Szkoleniowe „Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem policyjnych izb dziecka w kontekście projektowanych regulacji prawnych”

W dniach 24-25 maja 2011 r. z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji CSP w Legionowie odbyły się warsztaty szkoleniowe pod nazwą „Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem policyjnych izb dziecka w kontekście projektowanych regulacji prawnych”.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownicy Policyjnych Izb Dziecka (PID) z całego kraju przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach oraz przedstawiciele Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Spotkanie poświęcone było:
- wzbogaceniu wiedzy oraz wymiana doświadczeń uczestników warsztatów, w celu zidentyfikowania najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem PID,
- wypracowaniu jednolitych założeń w kwestii wyposażenia izb, a także propozycji rozwiązań technicznych, jakie powinny zostać uwzględnione w projektowanym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- przygotowaniu ogólnych założeń do projektu zarządzenia Komendanta Głównego Policji „w sprawie metod i form pełnienia służby przez policjantów w PID”,
- określeniu obszarów niezbędnych do uwzględnienia w projekcie regulaminu pobytu nieletnich w PID, w celu wprowadzenia jednolitych rozwiązań w całym kraju.

  • warsztaty szkoleniowe
Powrót na górę strony