Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pan podkom. Leszek KOWALIK

Specjalista Wydziału do spraw Zabezpieczenia Prewencyjnego Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

Szanowny Panie!

W imieniu własnym oraz wszystkich policjantów i pracowników Biura Prewencji KGP pragniemy złożyć na Pańskie ręce serdeczne podziękowania za blisko 20 letnią służbę w Policji a w szczególności za czas, w którym realizował Pan obowiązki służbowe na stanowisku Specjalisty Wydziału do spraw Zabezpieczenia Prewencyjnego Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Okres ten był pełen trudnej i wytężonej pracy. Tym bardziej cenimy prezentowaną przez Pana postawę zaangażowania w służbie oraz życzliwość i otwartość w kontaktach ze współpracownikami.

Przejście w stan spoczynku, to nie kres aktywności zawodowej lecz zwieńczenie pewnego etapu życia i jednocześnie początek nowych wyzwań i zamierzeń. Jesteśmy przekonani, że w dążeniu do ich realizacji nie zabraknie Panu determinacji i optymizmu. Wierzymy, że przyszłość przyniesie same pozytywne i oczekiwane przez Pana zmiany.

Życząc Panu pomyślności i satysfakcji w życiu osobistym, pozostajemy z wyrazami szacunku.
 

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA PREWENCJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

mł. insp. Ryszard GARBARZ
 


DYREKTOR
BIURA PREWENCJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

insp. Michał CZESZEJKO - SOCHACKI
 

Warszawa, czerwiec 2011 roku

Powrót na górę strony