Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udział Biura Prewencji w projekcie Mini Euroeast

W dniach 12 – 17 czerwca 2011 r. w Kijowie (Ukraina) policjanci Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji w charakterze ekspertów współprowadzących, na zaproszenie Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, wzięli udział w II etapie projektu szkoleniowego „MiniEuroeast”, kierowanego do przedstawicieli organów egzekwowania prawa sześciu krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.
 

Przedsięwzięcie „Zwiększenie skuteczności organów ścigania wspólnym celem Policji w Polsce i krajach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – MiniEuroeast”, finansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej na 2011 rok.
 

Realizowane są cztery panele szkoleniowe – zarówno w Polsce, jak i za granicą (na Ukrainie i w Mołdowie). Jest to pierwsza, tak duża inicjatywa polskiej Policji, zakładająca z jednej strony udział ponad 70 reprezentantów krajów Partnerstwa Wschodniego.
Eksperci Biura Prewencji KGP prezentują w ramach projektu następujące zagadnienia:

  • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce;
  • Policja w strategii przeciwdziałania przestępczości;
  • Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  •  Analiza zagrożeń jako podstawa planowania działań profilaktycznych.Programy działań profilaktycznych;
  • Programy prewencyjne realizowane przez Policję i sposób ich ewidencjonowania.

Dotychczas przeprowadzone wykłady spotkały się z zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem adresatów przedsięwzięcia.

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji zaangażowało w projekt oprócz Biura Prewencji KGP, także Centralne Biuro Śledcze, Gabinet KGP.
 

Powrót na górę strony