Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2012

 

Policjanci w całym kraju jak co roku  włączają się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, który w roku 2012 obchodzić będziemy 7 lutego. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. Tematem przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu jest Internet jako łącznik między pokoleniami. Wszystkie działania będą realizowane pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!".  Podczas tegorocznych obchodów DBI celem przewodnim  będzie zwrócenie  uwagi na to, że wirtualny świat może być odkrywany wspólnie przez najmłodszych oraz ich rodziców czy dziadków. Dzieci mogą oswoić swoich dziadków z techniczną obsługą Internetu, dziadkowie zaś czuwają nad bezpiecznym i rozważnym poruszaniem się najmłodszych w sieci.
 

W Dniu Bezpiecznego Internetu  8 lutego 2011 roku, partnerzy: Microsoft oraz Fundacja Dzieci Niczyje, oficjalnie udostępnili najnowsze materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, przeznaczone dla uczniów klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ta propozycja edukacyjna została zrealizowana pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Materiały te służą nauczycielom, policjantom,ale także wolontariuszom chcącym pracować z młodzieżą gimnazjalną i licealną w zakresie  ochrony prywatności/danych osobowych w Internecie, uwrażliwienia odbiorców na zagrożenia związane z kontaktami/spotkaniami  z osobami poznanymi w Internecie, uwrażliwienia na problem przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych, promocji bezpiecznych/konstruktywnych zastosowań sieci. Większość  dzieci w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym ma dostęp do Internetu i telefonów komórkowych. Wiedza na temat mediów elektronicznych oraz umiejętność ich wykorzystywania jest w tej grupie wiekowej częstokroć wyższa niż wśród osób dorosłych - rodziców i nauczycieli.  Brak doświadczenia, skłonność do eksperymentowania i szereg innych zachowań właściwych nastolatkom powodują, że jest to grupa wiekowa narażona na zagrożenia w sieci.

Pamiętajmy !  Dzieci będą bezpieczne w Internecie zachowując  następujące zasady:

  •  Należy odpowiednio skonfigurować ustawienia prywatności w serwisie społecznościowym;
  •  Nie należy przyjmować ani zapraszać do grona znajomych w serwisie społecznościowym osób których nie znamy;
  •  Nie należy publikować w sieci ani przesyłać znajomym materiałów, które mogą zostać wykorzystane przeciwko nam;
  •  Nie należy podawać w sieci danych osobowych i innych prywatnych informacji;
  •  Nie należy bezkrytycznie ufać osobom poznanym w sieci;
  •  Na spotkanie z osobą poznaną w sieci nie należy iść w pojedynkę. Najlepiej zabrać ze sobą zaufaną osobę dorosłą lub grupę znajomych;
  •  Pierwsze spotkanie z osobą poznaną w sieci powinno się odbywać w dzień w publicznym miejscu;
  •  O spotkaniach z osobami poznanymi w sieci należy informować rodziców;
  •  W sytuacji zagrożenia należy szukać pomocy u rodziców, znajomych lub u konsultantów Helpline.org.pl.

Wszelkie informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu 2012 publikowane są w serwisie www.dbi.pl oraz www.dzieckowsieci.pl. Dzieci znajdą też informacje o DBI w serwisie www.sieciaki.pl.

Biuro Prewencji KGP zachęca do aktywnego  działania na rzecz propagowania Dnia Bezpiecznego Internetu, jak również włącza się w realizowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w Internecie.

 

Opracowała kom. Dorota Dziubińska

ekspert WNPP Biura Prewencji KGP

Powrót na górę strony