Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III konferencja Kapituły Trzeźwego Umysłu – Rzucewo 2012 r.

W dniach 18 - 20 kwietnia br. w Rzucewie w gminie Puck odbyła się III konferencja Kapituły Trzeźwego Umysłu. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, wójt gminy Puck, p. Tadeusz Puszkarczuk, oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku. Kapituła została powołana z wyróżniających się koordynatorów kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która od 2008 r. jest obejmowana honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Na konferencję zostali zaproszeni pełnomocnicy i koordynatorzy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z całej Polski, a także honorowi członkowie Kapituły. Łącznie udział w niej wzięło prawie 50 osób. Konferencja była okazją do podsumowania dotychczas podejmowanych działań w ramach kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz podzielenia się doświadczeniami przedstawicieli gmin z realizacji przedsięwzięć profilaktycznych. Jednym z punktów programu było wystąpienie honorowego członka Kapituły, p. mł. insp. Marioli Gosławskiej, Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP, dotyczące szerokiego wachlarza przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez Policję.
Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP, p. insp. Marek Fidos, w swoim wystąpieniu omówił problematykę bezpieczeństwa na polskich drogach oraz przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu jego poprawy. Zaproszeni goście, w ramach prowadzonej dyskusji, mieli szansę na zgłaszanie nowych propozycji i kierunków działań w ramach przyszłorocznej edycji kampanii, a także zgłaszania pomysłów na kształt i treści materiałów profilaktycznych.

 

 


Opracowała: nadkom. Dorota Dąbrowska
 

  • konferencja "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
  • konferencja "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
  • konferencja "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
  • konferencja "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
  • konferencja "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
Powrót na górę strony