Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie w zakeresie funkcjonowania izb wytrzeźwień w Polsce

W dniach 15 – 19 października br. w Przemyślu odbyło się szkolenie środowiska pracowników izb wytrzeźwień. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, Pani Agnieszka Książek. W części szkolenia wzięli udział przedstawiciele Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, podinsp. Leszek Wójcik oraz nadkom. Dorota Dąbrowska-Babor, a także główny specjalista Departamentu Nadzoru MSW, Pan Dariusz Król.


Szkolenie było poświecone problematyce funkcjonowania izb wytrzeźwień oraz tego typu placówkom utworzonym przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, kierunkom ich rozwoju, zasadom finansowania oraz zmianom przewidywanym
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wynikającym z tego perspektywicznym konsekwencjom dla tych placówek. Istotnym tematem spotkania były także dotychczas podjęte prace Międzyresortowego Zespołu
ds. Poprawy Poziomu Opieki Świadczonej Osobom Nietrzeźwym powołanego przy MSW. Ponadto przedmiotem dyskusji był także Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania wysokości opłat pobieranych za pobyt w izbie wytrzeźwień, które to zostały uznane jako niezgodne z konstytucją. W spotkaniu zorganizowanym w ramach szkolenia udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, w tym Zastępca Prezydenta Przemyśla, Pan dr Grzegorz Hayder, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Pani Danuta Wiech, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, podkomisarz Mirosław Dyjak oraz przedstawiciel Straży Miejskiej w Przemyślu, Pan Leszek Wajda.Uczestnicy szkolenia, w tym Prezes Stowarzyszenia i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce, Pan Mieczysław Fido, podkreślali dobrze układającą się współpracę z Policją, a także wskazywali na duże znaczenie zrozumienia funkcjonowania izb wytrzeźwień i innych tego typu placówek przez władze samorządowe. Przedstawiciel MSW oraz przedstawiciele KGP akcentowali, że są zwolennikami doprowadzania osób nietrzeźwych do specjalistycznych placówek świadczącym opiekę nad osobami nietrzeźwymi, nie zaś do policyjnych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, gdyż te ostatnie nie gwarantują właściwych warunków pobytu osobom nietrzeźwym, które należy traktować w kategorii osób chorych, wymagających profesjonalnej i specjalistycznej opieki.
 

Powrót na górę strony