Aktualności

Policja.pl

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – 19 listopada

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci obchodzony jest już od 12 lat. Pomysł na ustanowienie takiego dnia powstał z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji "Światowy Szczyt Kobiet" (ang. Women's World Summit Foundation, WWSF). Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje dotyczące praw dziecka do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dzieci Niczyje (FDN).

Organizatorzy obchodów skupiają się na wszystkich aspektach przemocy wobec dzieci. Jak wynika bowiem z policyjnych statystyk przemoc stosowana wobec osób małoletnich jest w Polsce wciąż poważnym problemem. W ubiegłym roku 43657 osób małoletnich zostało pokrzywdzonych przestępstwem w tym 4359 zostało ofiarami znęcania się nad rodziną (art.207 Kodeksu Karnego). Dane uzyskane za pomocą procedury „Niebieska Karta” wskazują, że liczba osób małoletnich co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie wynosła 19172.

Podejmowanie przez organy rządowe oraz organizacje pozarządowe działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku staje się niezmiernie istotne. Dzięki różnego rodzaju akcjom i kampaniom społecznym starają się one uwrażliwić społeczeństwo na ten problem. W tym roku Fundacja Dzieci Niczyje realizuje kampanię pn. „Zła tradycja”, której główne hasło i zarazem przesłanie brzmi - „Przemoc nie musi być tradycją”. W ramach tej inicjatywy fundacja od 19 listopada uruchamia stronę internetową www.złatradycja.fdn.pl na której można znaleźć informacje na temat rekomendowanych sposobów reagowania na przemoc wobec dzieci.

Natomiast Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął realizację kampanii „Reaguj masz prawo”. Jej głównym celem jest uświadamianie osobom dorosłym, że nie mogą wykazywać się bierną postawą w chwili gdy są świadkami krzywdzenia dzieci. Niejednokrotnie od ich odpowiedniej reakcji może bowiem zależeć czy uda się uchronić dzieci przed tragedią. Bezpośrednim impulsem do podjęcia działań w tym obszarze były niezwykle alarmujące wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez prof. dr hab. Ewy Jarosz w 2013 roku z których wynika, że wśród Polaków nadal utrzymuje się wysoki poziom akceptacji dla przemocy wobec dzieci. Na podstawie analizy zebranych danych można stwierdzić, że ponad  60% obywateli aprobuje łagodne postaci przemocy fizycznej (klapsy). Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka badań TNS OBOP w 2012 roku, jedna trzecia badanych uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%). Niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałoby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie czując się "uprawnionymi" do tego. Kampania „Reaguj masz prawo” ma przekonać Polaków do zmiany swojego nastawienia i przekonań w takich sytuacjach. W ramach kampanii uruchomiono portal internetowy www.jakreagowac.pl . Osoby, które mają dylematy jak reagować w konkretnym przypadku oraz jak wychowywać dzieci bez przemocy znajdą na nim specjalnie przygotowane materiały z poradami i skryptami.

Powrót na górę strony