Jednostki specjalistyczne

Policja.pl

służba na wodach i terenach przywodnych

Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz Zarządzenia nr 1386 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r., w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych Policja zobowiązana jest do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.

Powrót na górę strony