Jednostki specjalistyczne

Policja.pl

służba na terenach kolejowych

Do podstawowych zadań Policji należy m.in. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej (art. 1 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji).

Powrót na górę strony