Jednostki specjalistyczne

Policja.pl

służba na terenie portów lotniczych

Ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w tym cywilnej komunikacji lotniczej, nakłada na Policję obowiązek podejmowania działań, adekwatnych do przewidywanych zagrożeń.

Powrót na górę strony