Zwierzęta służbowe

Policja.pl

Zwierzęta służbowe

Policja używa do realizacji zadań ustawowych 917 psów służbowych w tym: 460 psów kategorii patrolowo-tropiącej, 53 psy kategorii patrolowej, 9 psów kategorii bojowej, 68 psów kategorii tropiącej, 104 psy kategorii do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, 166 psów do wyszukiwania zapachów narkotyków, 18 psów do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich w tym na lądzie i na wodzie, 30 psów do badań osmologicznych i 9 psów tropiących osoby wg założeń mantrailingu oraz 65 koni służbowych (stan na dzień 22 grudnia 2022 r.).

Liczba zwierząt wycofanych z użycia w Policji: 111 psów służbowych oraz 5 koni służbowych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022 r.  

Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1728) do Biura Prewencji KGP wpłynęło łącznie 13 wniosków opiekunów koni służbowych wycofanych z użycia oraz 74 wniosków opiekunów psów służbowych wycofanych z użycia. Komendant Główny Policji, na wniosek opiekuna zwierzęcia służbowego, objął takim samym wsparciem jak w przypadku zwierząt wycofanych z użycia po wejściu w życie przywołanej ustawy 13 koni służbowych wycofanych z użycia oraz 74 psy służbowe wycofane z użycia.

Powrót na górę strony