Fundusze pomocowe

Komenda Główna Policji prowadzi ciągłe starania, aby poprawić sytuację formacji zarówno w zakresie ilości i jakości wyposażenia, jak i wyszkolenia funkcjonariuszy. Jednym ze sposobów wspomagających realizację tego zadania jest pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Dzięki akcesji Polski do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Policja ma możliwość korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z funduszy strukturalnych, mechanizmów finansowych i programów Komisji Europejskiej m.in. na zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego, transportowego czy specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych przez funkcjonariuszy służb prewencji, ruchu drogowego i kryminalnej, a także na przedsięwzięcia szkoleniowe, służące podniesieniu kompetencji policjantów i pracowników cywilnych.

Szczegółowy opis projektów realizowanych przez Komendę Główną Policji z wykorzystaniem funduszy pomocowych znajduje się pod zamieszczonymi niżej linkami. 

Powrót na górę strony